Hà Nội chuẩn bị mọi phương án khẩn cấp cho ngày bầu cử

Ngày mai, người dân cả nước sẽ đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đến thời điểm này, Thành phố Hà Nội đã hoàn tất mọi công tác chuẩn bị để cuộc bầu cử diễn ra thành công và đảm bảo an toàn phòng, chống dịch.

Nguồn: Trung tâm Tin tức
Xem thêm