Hà Nội chủ động biện pháp bảo vệ sức khỏe cho học sinh

Tại Hà Nội, các nhà trường cũng đã triển khai nhiều biện pháp để các em học sinh có đủ sức khỏe và vẫn đảm bảo việc học tập, rèn luyện, khi thời tiết đang chuyển sang rét đậm, rét hại.

Trung tâm Tin tức