Hà Lan: Phục dựng bức tranh gác đêm

Bức tranh "Gác đêm" nổi tiếng của danh họa Rambrandt vừa được Bảo tàng Rijksmuseum ở Hà Lan cho phục dựng. Đây là một trong những bức họa nổi tiếng nhất trên thế giới, thu hút hơn 2,5 triệu lượt khách tham quan mỗi năm.

Trung tâm Tin tức