Gương phụ nữ khuyết tật vươn lên trong cuộc sống

TP.HCM có hơn 15 ngàn người khuyết tật đang trong độ tuổi lao động. Cơ sở tranh giấy khuyết tật ở quận 4 đã trở thành một trong những nơi cung cấp môi trường lao động ý nghĩa cho người đồng cảnh ngộ.

Trung tâm Tin tức