Gương mặt Truyền hình Mùa 2 – Tập 6

Trong chặng cuối, các thí sinh trải qua thử thách đối thoại cùng doanh nhân nổi tiếng Lê Đăng Khoa. Đây là nội dung đào tạo kết hợp cùng thử thách cực kỳ khó khăn khi mà thí sinh không được làm việc trước với khách mời. 
Video Chương trình khác
21g30 - Thứ Năm - HTV7
19g55 - Thứ Hai đến thứ Năm - HTV7
9g-10g - Ba, Năm, Bảy - HTV Key
20g25 - Thứ Sáu - HTV7
22g45 hàng ngày - HTV9