Gương mặt điện ảnh - Tập 10

Quang Sơn đạt 29,25 điểm, Kim Nhã đạt 28 điểm, Giang Thúy Viên đạt 26,75 điểm và không có thí sinh nào bị loại. Đó là kết quả của "Gương mặt điện ảnh" tập 10 với thử thách "Vai diễn sở đoản". 

"Gương mặt điện ảnh" phát sóng lúc 20g45 thứ 7 hàng tuần trên HTV9. 
Video Chương trình khác
20g30 - Thứ Sáu - HTV7
21g - Thứ Bảy - HTV7
20g45 - Thứ Sáu - HTV9
21g - Thứ Sáu - HTV7
21g30 - Thứ Năm - HTV7
10g15 - Thứ Sáu - HTV7