Gruzia triển lãm các tác phẩm của danh họa Niko Pirosmani

Một bảo tàng tại thủ đô Tbilisi của Gruzia đang tổ chức một cuộc triển lãm các tác phẩm nghệ thuật của danh họa Niko Pirosmani.

Trung tâm tin tức