GRAC - Ứng dụng tặng đồ từ thiện và phân loại rác

GRAC là tên một ứng dụng tặng đồ từ thiện và phân loại rác. Ngay từ khi mới ra mắt, GRAC đã được nhiều cá nhân, tổ chức ủng hộ. Ứng dụng trực tuyến này không chỉ mang lại nhiều tiện ích mà còn khuyến khích mọi người làm từ thiện.

Trung tâm Tin tức