Google vinh danh họa sĩ Bùi Xuân Phái

Từ 0 giờ ngày 1/9, trên trang chủ tìm kiếm tiếng Việt của Google có hình ảnh họa sĩ Bùi Xuân Phái, đằng sau lưng là những bức tranh vẽ phố Hà Nội của ông.

Trung tâm Tin tức