Google Maps thêm tính năng cập nhật bản đồ dịch bệnh

Mới đây, Google thông báo đang cập nhật dịch vụ cung cấp bản đồ dịch COVID-19 miễn phí thông qua việc dùng màu sắc để đánh dấu khu vực có ca mắc COVID-19.

Trung tâm Tin tức