Google Doodles vinh danh nữ sĩ Xuân Quỳnh

Biểu tượng Doodles vẽ thi sĩ Xuân Quỳnh với mái tóc ngắn, khuôn mặt tươi tắn, ánh mắt tinh anh. Phía sau bà là những con sóng - lấy tứ trong bài thơ Sóng của Xuân Quỳnh - với hàm ý thơ và tấm lòng yêu đời, yêu nười của bà luôn cuộn chảy.

Trung tâm Tin tức