Giúp trẻ bảo vệ sức khỏe trong mùa dịch bệnh

Mặc dù chưa có thống kê số trẻ em nhiễm bệnh trong và ngoài nước, nhưng không vì thế mà phụ huynh mất cảnh giác trong việc phòng bệnh cho con.

Trung tâm tin tức