Giữ lửa nghề gốm sứ Bình Dương

Nghề gốm sứ Bình Dương vẫn giữ được uy tín và thương hiệu của mình nhờ những bước chuyển mình phù hợp với đời sống mới, đáp ứng yêu cầu của thị trường hội nhập.

Trung tâm Tin tức