Giữ gìn văn hóa làng biển Quảng Nam

Tuy nhiên những năm gần đây, sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế vùng ven biển và sức ép lớn từ hạ tầng du lịch đang đặt ra những thách thức trong việc gìn giữ và phát huy những nét văn hóa truyền thống này.

Trung tâm Tin tức