Giọng ải giọng ai mùa 2 - Tập 18

Video Chương trình khác
Các chương trình truyền hình thực tế dành cho người trẻ
21g - Thứ Hai hàng tuần - HTV7
Én vàng Nghệ sĩ và Én vàng Học đường
19g30 - Thứ Bảy hàng tuần - HTV7
21g - Thứ Bảy hàng tuần - HTV7
19g - Chủ nhật hàng tuần - HTV7