Giọng ải giọng ai mùa 2 - Tập 18

Video Chương trình khác
19g30 - Thứ Bảy hàng tuần - HTV7
20g35 - Thứ tư hàng tuần - HTV7
19g - Chủ nhật hàng tuần - HTV7
20g - Chủ nhật hàng tuần - HTV2
21g - Thứ Bảy hàng tuần - HTV7
Các chương trình truyền hình thực tế dành cho người trẻ