Giới thiệu sàn giao dịch việc làm lần 1-2018

Sàn giao dịch việc làm đầu tiên trong năm 2018 sẽ có hơn 20 đơn vị trên địa bàn TP.HCM tham gia với gần 1.700 vị trí tuyển dụng. Đây là thông tin được Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM công bố.

Trung tâm Tin tức