Giỗ Tổ nghề sân khấu Việt Nam

Tại Hà Nội, Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam đã làm lễ Giỗ Tổ tại Nhà hát lớn Hà Nội, với sự tham gia của nhiều tên tuổi lớn.

Trung tâm Tin tức