Giờ ra chơi sáng tạo - Trải nghiệm khoa học vui

Nhằm khơi dậy tiềm năng và tư duy sáng tạo của học sinh, Hội Đồng đội TP.HCM đã triển khai mô hình "Giờ ra chơi sáng tạo - Trải nghiệm khoa học vui" trong các trường THCS trên địa bàn thành phố.

Trung tâm Tin tức