Giới trẻ đang giảm lượng tiêu thụ đồ uống có cồn

Vì lý do sức khỏe và phòng ngừa các bệnh tim mạch, giới trẻ trên toàn thế giới hiện nay đang giảm tiêu thụ lượng đồ uống có ồn để bảo vệ sức khỏe, đây là một tín hiệu rất đáng mừng.

Trung tâm Tin tức