Giao lưu thương mại Việt Nam - Ba Lan chuyên ngành thực phẩm

Vừa qua, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh (VCCI HCM) phối hợp với Phòng Thương mại Quốc gia Ba Lan đã tổ chức giao lưu thương mại Việt Nam – Ba Lan chuyên ngành thực phẩm.

Trung tâm Tin tức