Giao hàng bằng... máy bay

Không cần tốn nhân sự cho việc giao hàng hay đơn vị vận chuyển nào, giờ đây, mọi thứ đơn giản hơn rất nhiều với Project Wing, thiết bị giao hàng bằng một chiếc máy bay không người lái đầu tiên trên thế giới do Google phát triển.

Ban Khoa giáo - HTV
Xem thêm
Chiếc xe xanh