Giáo dục phòng chống bạo lực học đường qua phiên tòa giả định

Bạo lực học đường trong những năm gần đây, bên cạnh nguyên nhân là do diễn biến tâm lý của tuổi vị thành niên, không được sự quan tâm, dạy dỗ, uốn nắn kịp thời của cha mẹ, còn có nguyên nhân là do các hệ lụy từ mạng xã hội.

Trung tâm Tin tức