Giáo dục - Đầu tư thông minh cho khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo

Chưa bao giờ trường khởi nghiệp Việt lại sôi động như bây giờ. Liên tục các sàn giao dịch ý tưởng, các cuộc thi khởi nghiệp đang được tổ chức khắp cả nước tạo ra một làn sóng khởi nghiệp mạnh mẽ trong cộng đồng doanh nhân Việt.

Ban Khoa giáo - HTV
Xem thêm
Chiếc xe xanh