Giao dịch tích cực của khối ngoại thúc đẩy tâm lý các nhà đầu tư nội

Trong những tháng đầu năm 2018, các nhà đầu tư nước ngoài đã dốc hầu bao mua lượng cổ phiếu tương đương một nửa giá trị mua ròng trên thị trường chứng khoán Việt Nam cả năm 2017. Những diễn biến tích cực của khối ngoại vừa qua đã mang đến sự hứng khởi cho các nhà đầu tư nội.

Trung tâm Tin tức