Giảm tiếp phí ngân hàng

Phí chuyển tiền từ trên 500 nghìn đến dưới 2 triệu đồng từ ngân hàng này sang ngân hàng khác sẽ giảm 50%. Mức phí này được Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam Napas áp dụng cho các ngân hàng từ ngày 25/3 đến hết ngày 31/12.

Trung tâm Tin tức