Giảm thiểu rác thải nhựa: Phải hành động cụ thể

Những hộp giấy đựng sữa hoặc nước dù rất nhỏ nhưng sau khi sử dụng không được xử lý đúng cách thì cũng sẽ là tác nhân gây ô nhiễm môi trường. Bởi vì thành phần của chúng ngoài giấy ra thì còn có nhôm - nhựa.

Trung tâm Tin tức