Giảm tải cặp sách trên lưng trẻ

Với việc cải cách và tinh giản chương trình học, tình trạng học sinh cõng trên lưng với chiếc cặp nặng trĩu đã giảm đi đáng kể.

Trung tâm Tin tức