Giảm stress với bệnh viện xanh - sạch

Gần đây, môi trường bệnh viện đã dần được cải thiện, không ít bệnh viện thực sự đem lại sự thoải mái, dễ chịu cho khách đến thăm khám.

Trung tâm Tin tức