Giảm phí dịch vụ ngân hàng

Sau 2 lần giảm phí trong năm 2020 đã có trên 63% giao dịch chuyển tiền liên ngân hàng qua Công ty cổ phần thanh toán quốc gia Việt Nam. Việc giảm phí trực tiếp này đã có được sự tham gia của gần 100% các ngân hàng và nhận được hiệu ứng tích cực.

Trung tâm Tin tức