Giảm giờ làm: Hài hòa hay tạo đột phá?

Nếu giảm giờ làm việc chính thức từ 48 giờ/tuần hiện nay xuống còn 44 giờ/tuần thì điều gì sẽ xảy ra cho sản xuất của nhiều ngành trong nước?

Trung tâm Tin tức