Giảm giá heo hơi để chia sẻ lợi ích với cộng đồng

Mặc dù thời điểm này, giá heo hơi đã hạ nhiệt nhưng vẫn neo ở mức cao, dao động từ 72 - 79 ngàn đồng/kí heo hơi. Trong khi theo tính toán, giá thành sản xuất 1 kí heo hơi ở thời điểm có dịch phải thấp hơn gần 1 nửa so với giá hiện tại.

Trung tâm Tin tức