Giảm bạo lực học đường không thể khoán trắng cho nhà trường

Liên tiếp các vụ bạo lực học đường xảy ra tại Hưng Yên, Nghệ An, và mới đây nhất là Quảng Ninh đang làm nóng các diễn đàn. Trách nhiệm trước hết thuộc về phía nhà trường. Tuy nhiên, vai trò của gia đình trong giáo dục trẻ đang có phần bị buông lỏng.

Trung tâm Tin tức