Giảm 50% mức thu lệ phí căn cước công dân

Bộ Tài Chính vừa ban hành Thông tư 47/2021/TT-BTC ngày 24/6, quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, trong đó có giảm mức lệ phí làm căn cước công dân gắn chíp.

Nguồn: Trung tâm Tin tức