Giải thưởng Pulitzer 2021 diễn ra theo hình thức trực tuyến

Danh sách chiến thắng Giải thưởng Pulitzer năm 2021 vừa công bố ngày 11/6 đã gọi tên nhiều tác phẩm kịch, tiểu thuyết, tiểu sử... viết về người da màu.

Nguồn: Trung tâm Tin tức