Giải pháp tối ưu cho bệnh nhân cơ xương khớp

Nhằm tìm ra giải pháp tối ưu cho bệnh nhân cơ xương khớp, tại Hà Nội đã diễn ra hội thảo ứng dụng công nghệ Hoa Kỳ - Canxi Hydroapatit trong đề tài chăm sóc và phục hồi cơ xương khớp.

Trung tâm Tin tức