Giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sầu riêng do ảnh hưởng dịch

Ảnh hưởng của dịch Corona do virus COVID-19 gây ra đã làm cho tình hình xuất khẩu nông sản trong nước gặp nhiều khó khăn, việc xuất khẩu nông sản đang bị ngưng trệ khiến cho nhiều nông sản bị tồn lại.

Trung tâm Tin tức