Giải pháp môi trường trong công nghiệp xây dựng và bất động sản

Hội thảo quốc tế về "Giải pháp cho các vấn đề môi trường trong công nghiệp xây dựng và bất động sản" vừa diễn ra tại TP.HCM đã tập trung vào yếu tố xây dựng không gây ảnh hưởng đến nguồn tài nguyên thiên nhiên và gia tăng tình trạng ô nhiễm môi trường.

Trung tâm Tin tức