Giải pháp học trực tuyến trong giai đoạn phòng ngừa dịch bệnh Covid-19

Việc học sinh, sinh viên phải nghỉ học để chống dịch bệnh đã gây ra nỗi lo: Làm sao kịp chương trình học? Từ đó, giải pháp học trực tuyến ứng dụng công nghệ 4.0 đã được một số trường áp dụng.

Trung tâm Tin tức