Giải cứu đội bóng Thái Lan: Kỹ năng sinh tồn và cứu hộ

Đội bóng Thái Lan đã cầm cự như thế nào suốt 9 ngày để sống sót và chờ đợi người ứng cứu, đó không chỉ là kỳ tích mà còn nhờ khả năng sinh tồn và cứu hộ chuyên nghiệp.

Trung tâm Tin tức