Giá Thanh Long Bình Thuận cao kỷ lục

Thông thường vào đầu vụ chính, giá thanh long thấp, nhưng năm nay hoàn toàn ngược lại. Người trồng thanh long tại Bình Thuận rất bất ngờ với mức giá cao kỷ lục, hơn 30.000 đồng/kg.

Trung tâm Tin tức