Gia tăng bệnh lý sa sút trí tuệ tại Việt Nam

Việt Nam hiện có khoảng 500 ngàn người trên 60 tuổi bị sa sút trí tuệ - theo thông tin từ Viện Sức khỏe tâm thần quốc gia.

Trung tâm Tin tức