Giá nước ở TP.HCM sẽ tăng từ 15/11

Từ ngày 15/11, giá nước sinh hoạt trên địa bàn TP.HCM sẽ tăng từ 5.300 đồng/m3 lên 5.600 đồng/m3 đối với mỗi hộ dân cư.

Trung tâm Tin tức