Giá mới cho điện mặt trời từ 22/5

Từ ngày 22/5 tới, điện mặt trời sẽ bắt đầu áp dụng mức giá mới. Trong thời gian qua, các nhà đầu tư, hộ gia đình, doanh nghiệp đã chờ đợi quyết định giá mới từ chính phủ vì quyết định cũ đã hết hiệu lực hơn 9 tháng.

Trung tâm Tin tức