Giá heo hơi tăng đột biến

Từ đầu tháng 10 đến nay, giá heo hơi đã tăng khoảng 25%. Đây là mức tăng cao nhất so với trước đây đồng thời cũng nằm ngoài dự báo của các công ty và nhà chăn nuôi.

Trung tâm Tin tức