Gia đình thông thái - Tập 3

"Thần đồng gameshow" Hữu Tín được đồng đội trông cậy giao cho nhiệm vụ giải đáp các câu hỏi "hóc búa" của Gia đình thông thái.

Gia đình thông thái - 20g35 thứ tư hàng tuần trên HTV7.

Video Chương trình khác
21g30 - Thứ Ba & 21g - Thứ Bảy - HTV7
21g - Thứ Bảy hàng tuần - HTV7
21g30 - Thứ Ba hàng tuần - HTV7
20g35 - Thứ Tư hàng tuần - HTV7
20g - Thứ Bảy hàng tuần - HTV2
21g - Thứ Bảy hàng tuần - HTV7