Gia đình thông thái - Tập 2

Hồ Bích Trâm "lật ngược thế cờ" giúp em trai chiến thắng

Tham gia trong tập 2 của Gia đình thông thái, bé Bào Ngư chỉ đạo đội gia đình "Hải sản" và bé Anh Dũ trở thành thủ lĩnh đội "Muối trắng" cùng anh Quốc Pháp và chị Hồ Bích Trâm.

Gia đình thông thái - 20g35 thứ tư hàng tuần trên HTV7.

Xem video
Gia đình thông thái - Tập 2

Gia đình thông thái - Tập 2

Hồ Bích Trâm "lật ngược thế cờ" giúp em trai chiến thắng
Hồ Bích Trâm "lật ngược thế cờ" giúp em trai chiến thắng

Hồ Bích Trâm "lật ngược thế cờ" giúp em trai chiến thắng

Tham gia trong tập 2 của Gia đình thông thái, bé Bào Ngư chỉ đạo đội gia đình "Hải sản" và bé Anh Dũ trở thành thủ lĩnh đội "Muối trắng" cùng anh Quốc Pháp và chị Hồ Bích Trâm.