Giá ca tra tăng và nóng chuyện đào ao ngoài vùng quy hoạch

Từ đầu năm đến nay, cá tra thịt được thu mua tại ao có giá khoảng 30 ngàn đồng 1 kí, đây là mức giá cao nhất trong vòng chục năm trở lại đây. Đây là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến việc mua bán đất ruộng để đào ao nuôi cá hiện nay.

Trung tâm Tin tức