Ghi nhận ý kiến về quy định "cho phép học sinh được sử dụng điện thoại trong lớp"

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư 32, quy định rõ: Nếu được giáo viên cho phép và để phục vụ học tập, học sinh THCS - THPT được sử dụng điện thoại trong lớp.

Trung tâm Tin tức