GDCD lớp 6 - Bài 1: Tự hào truyền thống gia đình

GDCD lớp 6 - Bài 1: Tự hào truyền thống gia đình

"Con người có tổ có tông/ Như cây có cội, như sông có nguồn" là câu ca dao có ý nghĩa rất đẹp về sự nhớ ơn nguồn cội, tự hào truyền thống gia đình.
Dạy học trực tuyến lớp 6 và lớp 9 trên kênh HTV Key

Dạy học trực tuyến lớp 6 và lớp 9 trên kênh HTV Key

Bên cạnh các giờ học trực tuyến của lớp 1 - lớp 2, các môn học của khối lớp 6 - lớp 9 cũng sẽ được phát sóng trên kênh HTV Key và phát lại trên kênh YouTube Ôn Bài.