Gấu bông khổng lồ đã trở lại quận 13, Paris

Trước đây có một khoảng thời gian khu phố Gobelins ở quận 13, thủ đô Paris, Pháp tràn ngập những con gấu bông khổng lồ. Giờ đây, sau một khoảng thời gian dài nghỉ ngơi, những con gấu này đã trở lại.

Trung tâm Tin tức